Skip to main content
Book, 2012

Kungsängens försöksladugård 1960 - 2011

Everitt, Bengt; Olsson, Ingemar; Emanuelson, Margareta

Abstract

I oktober 2011 avvecklades försöksladugården vid Kungsängens gård. I nya försöksanläggningar vid Funbo-Lövsta koncentrerar fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap forsknings- och försöksverksamheten för gris, fjäderfä och nöt. De stallbyggnader vid Kungsängens forskningscentrum, som överges för annan verksamhet, har varit navet i den vetenskapliga nötkreatursforskningen under lång tid och starkt bidragit till utvecklingen inom den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen. Kungsängens forskningscentrum har därmed blivit ett signum för en framgångsrik forsknings- och försöksverksamhet. Det har därför känts angeläget att sätta utvecklingen av anläggningen på pränt och därmed dokumentera den för eftervärlden. Som komplement till beskrivningen finns en bilaga, som utgör ett samtida dokument där tekniska detaljer från stallanläggningarna beskrivs.

Keywords

Kungsängens försöksladugård; Historik och utveckling; Mjölk- och köttdjursforskning

Published in


Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Everitt, Bengt
Olsson, Ingemar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79102