Skip to main content
Factsheet, 2012

Två historiska skogslexikon

Bäckström, Per-ove

Abstract

• Två äldre skogslexika, sammanställda av M.H. Brummer respektive Axel Cnattingius, har kommit ut i nyutgåva. • Det äldre lexikonet av Brummer, från 1789, beskriver bristen på både skog och vilt i stora delar av Sverige och föreslår åtgärder för att komma till rätta med denna. • Det nyare verket av Cnattingius, från 1894, var relativt komplett för sin tid och beskriver nya sortiment bl.a. för exportmarknaden. • Dessa två skogslexika ger inblickar i 17- och 1800-talets skogsbruk och hur det bedrevs, samt hur skogsbruket förändrades under de hundra år som gick mellan deras utgivning.

Keywords

Skogshistoria; skogshushållning; lexikon; jägeristaten

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management

UKÄ Subject classification

Forest Science
History of Technology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79139