Skip to main content
Report, 2003

Minirhizotron för att studera rottillväxt och rotbiomassa hos engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) insått i vårvete som fånggröda

Aronsson, Helena; Blombäck, Karin; Stenberg, Maria

Keywords

rötter; bildanalys

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2003, number: 12
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/793