Skip to main content
Report, 2003

Minirhizotron för att studera rottillväxt och rotbiomassa hos engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) insått i vårvete som fånggröda

Aronsson, Helena; Blombäck, Karin; Stenberg, Maria

Keywords

rötter; bildanalys

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2003, number: 12
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, SLU

  SLU Authors

  • Aronsson, Helena

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Blombäck, Karin

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Stenberg, Maria

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/793