Skip to main content
Factsheet, 2016

Antibiotikaresistenta bakterier i bevattningsvatten: förekommer de och kan deras spridning begränsas genom fotokatalytisk behandling?

Alsanius, Beatrix; Gruden, Maria; Olsson, Crister

Keywords

antibiotikaresistenta bakterier, bevattningsvatten, dekontaminering, fotokatalys

Published in


Publisher: LTV-fakulteten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Gruden, Maria (Grudén, Maria)
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Olsson, Crister
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Microbiology
Horticulture
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79313