Skip to main content
Factsheet, 2016

E. coli:s dolda liv: sockersug och kurragömma

Alsanius, Beatrix; Windstam, Sofia; Hartmann, Rahel; Ahrné, Siv; Molin, Göran

Abstract

Frukt och grönsaker ingår i en hälsosam kost. Dessa konsumeras antingen i rå eller tillredd form. Ett ökat antal utbrott av tarmsmittor har dock relaterats till frukt och grönsaker för direktkonsumtion eller konsumtion med minimal tillredning, både i Sverige och utomlands. Ofta förknippas magsmittor på frukt och grönt med importerade varor. Det tragiska utbrottet av EHEC, en mycket aggressiv grupp av E. coli (serotyp O157:H7), sensommaren 2005 satte problematiken på den svenska kartan. För att skapa förutsättningar för att förebygga spridning av humanpatogena sjukdomsalstrare (såsom EHEC, Salmonella, Campylobacter) under odlingen till produkten har vi undersökt hur E. coli O157:H7 förökas på ytan av bladgrönsaker och i vilken omfattning den förmår att krypa in och gömma sig i bladvävnaden. Invasion i bladvävnaden innebär att den blir oåtkomlig vid tvättning. För bladgrönt fann vi att E. coli O157:H7- kan invadera både oskadd växtvävnad och växtvävnad som skadats antingen mekaniskt eller genom sjukdomsangrepp, - förmår att överleva och att växa till på ytan av intakta och tryckskadade, skurna och strimlade blad och - tillväxten är växtspecifik.Glukos och fruktos var de främsta sockerarterna på bladytan av intakta eller tryckskadade blad. Glukos, fruktos, sukros och galaktos förekom i stora mängder på skurna resp. sönderdelade blad. Ett mycket starkt samband mellan tillväxt av E. coli och sockerhalten konstaterades.Våra resultat visar att hög hygien måste råda i hela produktionskedjan från jord till bord. Att skölja grönsakerna innan förtäring har begränsad effekt och når inte de skadeorganismerna som har trängt in i växtvävnaden. Studien har genomförts inom ramen av Tvärlivs-projekt "Risker för humanpatogener i frukt och grönt i en globaliserad värld och strategier att bemästra dem", samt Partnerskap Alnarp projektet "Förekomst av tarmsmittor i bladgrönt under processing", båda i samarbete med Sydgrönt ek. för.

Keywords

bladgrönsaker, EHEC, fyllosfär, internalisering, sjukdomsangrepp, mekanisk skada, socker, vävnadsskada,

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:17
Publisher: LTV-fakulteten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Windstam, Sofia
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Hartmann, Rahel
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Ahrné, Siv
Lund University
Molin, Göran
Lund University

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79315