Skip to main content
Factsheet, 2016

Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005-2016

Jonsson, Anna-Li

Keywords

Regional miljöövervakning Asköfjärden Södermanlands län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Jonsson, Anna-Li
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79394