Skip to main content
Factsheet, 2016

Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

Ericson, Ylva; Jonsson, Anna-Li

Keywords

Regional miljöövervakning Gräsö östra skärgård Uppsala län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Jonsson, Anna-Li
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79395