Skip to main content
Factsheet, 2016

Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

Ericson, Ylva; Jonsson, Anna-Li

Keywords

Regional miljöövervakning Gräsö östra skärgård Uppsala län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser