Skip to main content
Report chapter, 2017

Stubbskördens bidrag till kvicksilver i sjöar och vattendrag

Eklöf, Karin; Garcia, Andrea; Bertilsson, Stefan; Löfvenius, Pernilla; Björn, Erik; Skyllberg, Ulf; Bishop, Kevin;

Abstract

Tidigare studier har visat att avverkning kan leda till ökad avrinning av kvicksilver (Hg), både totalt och biotillgängligt metyl-Hg. I en ny studie skapade stubbskörd miljöer där det bildades mycket metyl-Hg, främst i vattenfyll - da körskador och håligheter efter borttagna stubbar. Trots detta ökade inte koncentratio - nen av metyl-Hg i avrinnande bäckvatten från detta område.

Keywords

miljö; stubbar; stubbskörd

Published in


Book title: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Garcia, Andrea
Uppsala University
Bertilsson, Stefan
Uppsala University
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Björn, Erik
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79500