Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2017Open access

Stubbskördens bidrag till kvicksilver i sjöar och vattendrag

Eklöf, Karin; Garcia, Andrea; Bertilsson, Stefan; Löfvenius, Pernilla; Björn, Erik; Skyllberg, Ulf; Bishop, Kevin

Abstract

Tidigare studier har visat att avverkning kan leda till ökad avrinning av kvicksilver (Hg), både totalt och biotillgängligt metyl-Hg. I en ny studie skapade stubbskörd miljöer där det bildades mycket metyl-Hg, främst i vattenfyll - da körskador och håligheter efter borttagna stubbar. Trots detta ökade inte koncentratio - nen av metyl-Hg i avrinnande bäckvatten från detta område.

Keywords

miljö; stubbar; stubbskörd

Published in

Title: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet