Skip to main content
Magazine article, 2016

Kläck fram och studera vedlevande insekter

Lindelöw, Åke

Abstract

Många insekter är kortlivade, nattlevande eller på andra sätt svåra att hitta ute i naturen. Detta gäller i hög grad vedlevande insekter. Ett utmärkt sätt att bekvämt och med stor behållning undersöka dessa arter är helt enkelt att försöka kläcka fram dem hemma.

Keywords

Vedinsekter; Kläckning; Vedsubstrat

Published in

Yrfän
2016, volume: 2, number: 1, pages: 17-19

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79501