Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016

Kläck fram och studera vedlevande insekter

Lindelöw, Åke

Abstract

Många insekter är kortlivade, nattlevande eller på andra sätt svåra att hitta ute i naturen. Detta gäller i hög grad vedlevande insekter. Ett utmärkt sätt att bekvämt och med stor behållning undersöka dessa arter är helt enkelt att försöka kläcka fram dem hemma.

Keywords

Vedinsekter; Kläckning; Vedsubstrat

Published in

Yrfän
2016, Volume: 2, number: 1, pages: 17-19

  Associated SLU-program

  Biodiversity

  UKÄ Subject classification

  Zoology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79501