Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2017Open access

Effekter på föryngring, trädtillväxt och markvegetation

Egnell, Gustaf

Keywords

stubbskörd

Published in

Title: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet