Skip to main content
Report chapter, 2017

Effekter på föryngring, trädtillväxt och markvegetation

Egnell, Gustaf

Keywords

stubbskörd

Published in

Book title: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79503