Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2017

Effekter på föryngring, trädtillväxt och markvegetation

Egnell, Gustaf

Keywords

stubbskörd

Published in

Book title: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet