Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 1995-2016

Lindelöw, Åke

Keywords

fermonfällor; granbarksborre; kantinventering; kantträd

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Forest

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Zoology
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79563