Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Mjölkning av kor på slakteri

Agenäs Sigrid, Svennersten Sjaunja Kerstin

Published in


Publisher: Inst för Husdjurens utfodring och vård