Skip to main content
Report chapter, 2017

Mjölonrisblad - Pulvis foliae arbutus uva ursi

Appelgren, Lars-erik

Keywords

Ståndkärl, mjölonrispulver, farmakologi, veterinärmedicinsk historia, urinvägslidanden, diarré, hudblekning

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2017, pages: 200-211
Book title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2017
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förenings

Authors' information

UKÄ Subject classification

Other Medical Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79672