Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2017

Mjölonrisblad - Pulvis foliae arbutus uva ursi

Appelgren, Lars-erik

Keywords

Ståndkärl, mjölonrispulver, farmakologi, veterinärmedicinsk historia, urinvägslidanden, diarré, hudblekning

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2017, pages: 200-211
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2017
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förenings