Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2017

Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2017

Appelgren, Lars-Erik; Johansson, Henry; Simonsson, Bengt
Appelgren, Lars-Erik (ed.); Johansson, Henry (ed.); Simonsson, Bengt (ed.)

Keywords

Medicinhistoria

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2017,
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening