Skip to main content
Report - Peer-reviewed, 2016

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln

Klocker Larsen, Rasmus; Raitio, Kaisa; Sandström, Per; Stinnerbom, Marita; Wik-Karlsson, Jenny; Sandström, Stefan; Österlin, Carl; Yann, Buhot; Skarin, Anna

Published in


ISBN: 978-91-620-6722-9
Publisher: Naturvårdsverket