Skip to main content
Report, 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

Levin, Maria; Schneider, Michael

Keywords

kungsörn, inventering, population, häckning

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2016, number: 2016:3
ISBN: 978-91-86331-91-7
Publisher: Viltskadecenter

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79744