Skip to main content
Report, 2016

Inventering av järv 2016

Bröseth, Henrik; Eklund, Ann; Höglund, Linda; Tovmo, Mari

Keywords

järv, Gulo gulo, inventering, föryngringar, övervakning, populationsstorlek, populationsutveckling, Skandinavien

Published in

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2016, number: 2016:3
ISBN: 978-82-426-2963-0
Publisher: Rovdata, Viltskadecenter

Authors' information

Bröseth, Henrik
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Eklund, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Tovmo, Mari
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79745