Skip to main content
Report, 2016

Viltskadestatistik 2015

Frank, Jens; Månsson, Johan; Zetterberg, Andreas

Keywords

viltskador, skador, förebyggande, åtgärder, rovdjur, varg, björn, lodjur, järv, örn, tamdjur, gröda, trana, grågås, vitkindad gås, sångsvan, statistik, ersättningar, bidrag

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2016, number: 2016:1
ISBN: 978-91-86331-89-4
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet