Skip to main content
Report, 2016

Viltskadestatistik 2015

Frank, Jens; Månsson, Johan; Zetterberg, Andreas

Keywords

viltskador, skador, förebyggande, åtgärder, rovdjur, varg, björn, lodjur, järv, örn, tamdjur, gröda, trana, grågås, vitkindad gås, sångsvan, statistik, ersättningar, bidrag

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2016, number: 2016:1
ISBN: 978-91-86331-89-4
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Zetterberg, Andreas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79759