Skip to main content
Report, 1995

Elstängsel som viltskadeförebyggande åtgärd på gröda

Ängsteg, Inga; Kjellander, Petter

Keywords

viltskador, gröda, ersättning, förebyggande åtgärd, elstängsel, älg, Alces alces, dovhjort, Dama dama, Viltskadecenter

Published in

Authors' information

Ängsteg, Inga
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79789