Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2003

Högkvalitativ, uthållig och högavkastande vall

Stenberg, Maria

Published in

Försöksrapport för Mellansvenska försökssamarbetet
2003, pages: 72-77 Title: Skara
ISBN: 91-88668-46-0
Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/798