Skip to main content
Conference paper, 2005

Att navigera i ny tid

Elwinger, Klas

Abstract

Orsaker till skillnader i produktion och beteenden i olika inhysningsformer för värphöns har till stor del en genetisk bakgrund. Generellt är bruna genotyper som ej näbbtrimmas mer benägna till fjäderplockning och hackning än vita leghornkorsningar. Olika genotyper visade sig från produktionssynpunkt reagera lika på förändringar i fodersammansättning, men olika från djurhälso- och beteendesynpunkt

Published in

Acta Horticulturae
2005, pages: 123-128
Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

Conference

Ekologiskt lantbruk

Authors' information

Elwinger, Klas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/7983