Skip to main content
Report, 2016

Jordbearbetningens årsrapport 2015

Abstract

Denna rapport tar upp större delen av fältförsöksverksamheten avseende jordbearbetning under 2015. Uppläggningen är i stort sett densamma som i tidigare årsrapporter. Verksamheten redovisas under ämnesgruppens olika program: (1) grundläggande bearbetning och bearbetningssystem, (2) såbäddsberedning och ytskiktets funktion, (3) markstruktur, jordpackning och markvård, samt (4) växtnäringsutlakning och erosion.

Keywords

jordbearbetning; årsrapport

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, number: 135
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Myrbeck, Åsa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Future Agriculture (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79929