Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication in scientific journal2016

Ingebjørg Hage, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad (red.), 2015, ”Hager mot nord - nytte og nydelse gjennom tre århundrer. orkana Akademisk, 441 s. ISBN 978-82 8104-240-7

Ahrland, Åsa

Published in

Bebyggelsehistorisk tidskrift
2016, number: 72, pages: 102-104