Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2016

Ett nytt trädgårdshistoriskt översiktsverk

Ahrland, Åsa; Nolin, Catharina

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2016, number: 29, pages: 30-30

  UKÄ Subject classification

  History
  Horticulture
  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/80247