Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2016

Fasta körspår – Skördepotential och effekter på markstruktur från 6 års försök

Holm, Lena; Etana, Ararso; Arvidsson, Johan

Published in

Rapport - Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet
2016, number: 69, pages: 26:1-26:4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet