Skip to main content
Factsheet, 2016

Att planera för hela skogslandskapet - utmaningar och möjligheter

Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; Svensson, Johan; Nordström, Eva-Maria

Keywords

Deltagande planering; skogsbruksplan; landskapskoordinator; Vilhelmina Modellskog; landskap; skogsägare; skogliga intressenter; mångbruk

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 13
Publisher: Sveriges Lantbruksunivversitet

Authors' information

Carlsson, Julia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Bjärstig, Therese
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management

UKÄ Subject classification

Forest Science
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80268