Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Att planera för hela skogslandskapet - utmaningar och möjligheter

Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; Svensson, Johan; Nordström, Eva-Maria

Keywords

Deltagande planering; skogsbruksplan; landskapskoordinator; Vilhelmina Modellskog; landskap; skogsägare; skogliga intressenter; mångbruk

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:13
Publisher: Sveriges Lantbruksunivversitet