Skip to main content
Factsheet, 2016

Barsebäck (Öresund) 1999-2016

Tärnlund, Susanne; Sundqvist, Frida

Keywords

Regional miljöövervakning Barsebäck Skåne län kustfisk Öresund

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80274