Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Barsebäck (Öresund) 1999-2016

Tärnlund, Susanne; Sundqvist, Frida

Keywords

Regional miljöövervakning Barsebäck Skåne län kustfisk Öresund

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:5Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet