Skip to main content
Factsheet, 2016

Laholmsbukten (Västerhavet) 2016

Sundqvist, Frida; Karlsson, Martin

Keywords

Laholmsbukten, miljöövervakning, kustfisk, inventering, Västerhavet

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Karlsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80287