Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Laholmsbukten (Västerhavet) 2016

Sundqvist, Frida; Karlsson, Martin

Keywords

Laholmsbukten, miljöövervakning, kustfisk, inventering, Västerhavet

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet