Skip to main content
Report, 2016

Alkylresorcinoler i rågkli kan användas mot lagringssjukdomar i ekologisk äppelodling.

Tahir, Ibrahim; Szwajcer Dey, Estera; Nybom, Hilde

Keywords

alkylresorcinoler, rågkli, lagringssjukdomar, ekologisk äppelodling

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2016, number: 2016:7
ISBN: 978-91-576-8927-6
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Szwajcer Dey, Estera
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80347