Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Produktionseffekter av askgödsling i äldre dikade torvmarksskogar

Magnusson, Tord; Hånell, Björn

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2011, number: Q9-720
Publisher: Värmeforsk