Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005Open access

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Fölster Jens, Wilander Anders

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, number: 2005:3
Publisher: Institutionen för Miljöanalys