Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Asktillförsel I äldre dikade torvmarksskogar : Påverkan på grundvattenkemi och barrens näringshalter

Magnusson, Tord; Hånell, Björn

Published in

Energiforsk rapport
2016, number: 2016:226
ISBN: 978-91-7673-226-7
Publisher: Energiforsk