Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2016

Expeditionsrapport IBTS, januari 2016

Hjelm, Joakim; Bland, Barbara

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter. Under kvartal 1 används också en MIK-trål nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expedition gjordes totalt 46 giltiga tråldrag i hela området med GOV-trålen, 27 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Även i år var det tre stationer som inte kunde fiskas p.g.a. Svenska Försvarsmaktens tillträdesförbud varvid den värdefulla tidsserien är bruten för dessa stationer. Den totala fångsten uppgick till 18 ton och inkluderade 57 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter för åldersanalys, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 4 943 otoliter från 11 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 62 godkända tråldrag med fångst av bland annat 61 sillarver, 4 skarpsillarver och 6 ållarver.

Keywords

trålundersökning, fisk, Skagerrak, Kattegatt, beståndsuppskattning

Published in

Aqua reports
2016, number: 5
ISBN: 9789157693914
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet