Skip to main content
Report, 2016

Optimerad övervakning av fisk i kustvatten

Leonardsson, Kjell; Ericson, Ylva; Olsson, Jens; Bergström, Lena

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2016, number: 2016:33
ISBN: 978-91-87967-45-0
Publisher: Havs och vattenmyndigheten