Skip to main content
Factsheet, 2016

Möjliga och önskvärda framtidsscenarier för skogslandskapet i Vilhelmina

Carlsson, Julia

Keywords

framtidsstudier, lokalt deltagande, scenarioanalys, skoglig planering, landsbygdsutveckling, landskap, skogliga intressenter, mångbruk.

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:12
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Carlsson, Julia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80556