Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2016Peer reviewed

Svensk äggnäring efter omställningen, del 1 - Inhysning och aktuella trender

Wall, Helena; Jeremiasson, Alexandra; Jeremiasson, Magnus; Odelros, Åsa; Eriksson, Helena; Jansson, Monica Desiree Seger

Published in

Svensk Veterinärtidning
2016, Volume: 68, number: 10, pages: 11-18