Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2016

Mötet mellan stad och skog

Östberg, Johan; Fors, Hanna

Abstract

Svenska Trädföreningens träddagar 2015 handlade om det viktiga mötet mellan stad och skog. I en tid då många städer expanderar, samtidigt som vi blir mer och mer medvetna om vikten av att bevara och utveckla den stadsnära skogen, är det av största vikt att vi har god kunskap kring denna viktiga resurs. Konferensen ägde rum i Umeå mellan den 11 och 12 november och besöktes av 120 personer. I detta Gröna Fakta kommer vi att gå återge konferensens olika presentationer och exkursioner. Ett speciellt fokus kommer att läggas på Hanna Fors arbete med brukarmedverkan i bostadsområdet Sletten i Danmark där de boende själva är med och utformar den tätortsnära skogen.

Keywords

stadsnära skogar, diversitet, brukarmedverkan, stadsodling

Published in

Gröna fakta
2016, number: 1/2016
Publisher: Marietorp Förlag AB