Skip to main content
Report, 2016

Vallsorter lämpliga för ekologisk odling i olika geografiska områden i Sverige 2016

Nilsdotter-Linde, Nilla; Halling, Magnus

Keywords

vallfrö; sortval; ekologisk produktion

Published in

Jordbruksinformation
2016, Volume: 11, number: JO16:11, pages: 19
Publisher: Jordbruksverket