Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2016

Leka i Lund - en alldeles vanlig historia

Klintborg Ahlklo, Åsa

Keywords

playground, history of gardens, urban history, landscape architecture

Published in

Title: Plats för lek : svenska lekplatser förr och nu
ISBN: 978-91-7333-785-4
Publisher: Svensk byggtjänst