Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Expeditionsrapport IBTS, januari 2017

Bland, Barbara; Hjelm, Joakim

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter. Under kvartal 1 används också en MIK-trål nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expedition gjordes totalt 47 giltiga tråldrag i hela området med GOV-trålen, två i Nordsjön, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Eftersom vi i år fiskade två rutor i Nordsjön var vi tvungna att begränsa antalet stationer i Skagerrak, normalt 27 st till 26 st. I år hade Svenska Försvarsmakten tagit bort tillträdesförbudet och de stationer som inte fiskats sedan 2014 kunde nu fiskas. Vädret var under hela expeditionen gynnsamt. Den totala fångsten uppgick till drygt 12 ton och inkluderade 70 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 5 223 otoliter från 11 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 66 godkända tråldrag med fångst av bland annat 271 sillarver, 4 skarpsillarver och 10 ållarver.

Keywords

fisk, beståndsuppskattning, Skagerrak, Kattegatt

Published in

Aqua reports
2017, number: 2017:2
ISBN: 978-91-576-9474-4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet