Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Ekosystemtjänster i praktiken : erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige och en exempelsamling

Hilding-Rydevik, Tuija; Blicharska, Malgorzata

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2016, number: 6274
ISBN: 978-91-620-6724-3
Publisher: Naturvårdsverket