Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2017

Stubbskörd och markens koldioxidbalans

Mjöfors, Kristina; Strömgren, Monika; Grelle, Achim; Hadden, David; Lindroth, Anders; Vestin, P.

Abstract

Markstörningar, som stubbskörd och mark- beredning, leder initialt till minskad koldioxidavgång från marken, visar en serie nya försök. Det är tvärtemot vad man tidigare har antagit. Efter det första året ligger avgången på ungefär samma nivå för störd mark som för ostörd.

Keywords

stubbbrytning, kolbalans, fotosyntes, respiration

Published in

Title: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet