Skip to main content
Other publication, 2016

Påväxt i sjöar och vattendrag – kiselalgsanalys

Jarlman, Amelie; Kahlert, Maria; Sundberg, Irene; Herlitz, Eva

Abstract

Undersökningstypen omfattar kiselalgsanalys samt uträkning av index.

Keywords

diatom index, monitoring, Sweden, freshwater

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2016,
Book title: Handledning för miljöövervakning. Metoder. Programområde: Sötvatten.
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten

Authors' information

Jarlman, Amelie
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Sundberg, Irene
Medin Sea and Water Consultants
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80875