Skip to main content
Conference paper, 2016

Riksbedömning av fosforförluster - möjligheter och begränsningar

Djodjic, Faruk; Elmquist, Helena

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, Volume: 69, pages: 20:1-20:10
Publisher: SLU, LTV-fakulteten, Partnerskap Alnarp

Conference


Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö, 161206-161207